05.12.2012. Prikaz knjige: TERMOENERGETSKA POSTROJENjA – PROJEKTOVANjE, TEHNOLOGIJA RADA I UPRAVLjANjE RIZICIMA

Naslovna strana knjige
Naslovna strana knjige

Prikaz knjige

TERMOENERGETSKA POSTROJENjA – PROJEKTOVANjE, TEHNOLOGIJA RADA I UPRAVLjANjE RIZICIMA

Knjigu „Termoenergetska postrojenja – projektovanje, tehnologija rada i upravljanje rizicima“, napisali su Prof. dr Vojin Grković i Prof. dr Aleksandar Jovanović. Knjiga ima: predgovor, sadržaj i 274 stranica teksta. Podeljena je u 6 poglavlja: 1.Uvod, 2.Energetski sistemi, 3.Prethodno projektno definisanje termoenergetskih postrojenja, 4.Tehnologija rada termoenergetskih postrojenja, 5.Projektno definisanje termoenergetskih postrojenja, 6.Procena rizika termoenergetskih postrojenja. Tekst je dokumentovan sa ukupno 248 slika i dijagrama i 9 tabela. Na kraju svakog poglavlja dat je spisak literature. Citirano je ukupno 176 literaturnih izvora – od 21 do 57 po poglavlju. Na kraju knjige dati su: registar imena, registar predmeta i zahvalnica. Izdavač knjige je Fakultet tehnikih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, u okviru edicije: tehničke nauke – monografije. Recenzenti knjige su: dr Dušan Gvozdenac, redovni profesor Fakulteta Tehničkih nauka u Novovm Sadu; dr Goran Jankes, redovni profesor (u penziji) Mašinskog fakulteta u Beogradu i dr Žarko Janda, naučni saradnik Elektrotehničkog instituta „Nikola Tesla“ u Beogradu.

Iz recenzija

Knjiga „Termoenergetska postrojenja – projektovanje, tehnologija rada i upravljanje rizicima“, napisana je kao prirodni nastavak i komplementarni deo knjige „Termoenergetska postrojenja 1 – procesi i oprema“, a u skladu sa potrebom da se obezbedi kvalitetna i pristupačna literatura za dalje proučavanje i produbljivanje materije predmeta, koji se na Fakultetu tehničkih nauka, na mašinskom odseku, predaje studentima diplomskih akademskih studija na smeru za energetiku i procesnu tehniku. Ona može korisno poslužiti i studentima drugih tehničkih fakulteta, koji izučavaju ovu naučnu oblast, kao i diplomiranim mašinskim inženjerima, koji rade u projektnim biroima, termoelektranama i termoelektranama-toplanama i u svom radu se sreću sa termoenergetskim postrojenjima. Takođe, ova knjiga će naći svoj put i do šireg kruga čitalaca, koji se profesionalno bave raznim aspektima energetike, prvenstveno zahvaljujući načinu izlaganja materije, koja je ponovo u centru interesovanja.

Stil pisanja knjige je dijalektički, sa neposrednim obraćanjem čitaocu i stalnim pokušajima da se čitalac uvede u razmišljanje o pojedinim problemima, uz iznošenje obilja činjenica iz prakse i bogatog iskustva autora. Na takav način je složena i izuzetno kompleksna materija prikazana na prihvatljiv način u ograničenom obimu knjige, a bez gubitaka u kvalitetu.

Autori su izloženu materiju predstavili na iscrpan način, a poglavlja knjige predstavljaju dobro izabrane i zaokružene celine, što knjigu čini sistematičnom i jasnom. U knjizi su dati kvalitetni primeri iz prakse autora. Oni su koncipirani tako da, bez suvišnih detalja, omoguće čitaocu ulazak u procedure proračuna i stvaranje sopstvenog osećaja za vrednosti i međusobne odnose odgovarajućih fizičkih veličina u realnim termoenergetskim postrojenjima. Stoga su dati primeri na nivou preliminarnih proračuna i baznog inženjeringa, sa parametrima procesa i geometrijom realnih termoenergetskih postrojenja, da bi se izbeglo opterećivanje čitaoca detaljima, koji bi mogli da zamagle sliku celine.

S obzirom na kvalitet izložene materije, kao i na način izlaganja, recenzent ima zadovoljstvo da ovu knjigu preporuči za monografiju nacionalnog značaja.

Dr Žarko Janda  

                ... Može se reći da svako poglavlje daje iscrpan i zaokružen pregled materije, koju obrađuje. Tekst nije pisan samo kao udžbenik, koji koristi studentima, jer obim i način prikaza materije daleko prevazilazi potrebe sadašnjeg programa predmeta „Termoenergetska postrojenja“. Najveći deo knjige ima kvalitet priručnika, koji daje dovoljno podloga inženjerima i istraživačima, koji se bave analizom termoenergetskih postrojenja. Pored toga, analizom teksta i pregledom literaturnih izvora, može se doći do zaključka da veliki deo izložene materije predstavlja rezultat i rezime višegodišnjeg rada autora...

Predlažem Nastavno-naučnom veću Fakulteta tehničkih nauka da ovaj, vredan i po kvalitetu i materiji koju obrađuje jedinstven rukopis kod nas, prihvati za štampanje.

Prof. dr Goran Jankes

... Bez ikakvog dvoumljenja, predlažem odgovarajućim organima Fakulteta tehničkih nauka da omoguće izdavanje ove vredne monografije nacionalnog značaja.

Prof. dr Dušan Gvozdenac

Вести

 • Свечана трибина Друштва термичара...

  04.07.2021.
  Уручене медаље „Атанасије Стојкович“ за допринос развоју ДТСMедаља „Атанасије Стојкович“ с ликом првог термичара у... Сазнајте више...
 • Webinar: Transitioning out of...

  02.07.2021.
  Dear colleagues, You are kindly invited to attend a webinar addressing the "Transitioning out of... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС-а: Енергетска транзиција...

  22.06.2021.
                                                                     ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                       СРБИЈЕ   ... Сазнајте више...
 • XIV Međunarodnom forumu o...

  18.06.2021.
  Poštovani, Sa posebnim zadovoljstvom Vam dostavljamo poziv za učešće i Prvu informaciju o Poštovani, Sa... Сазнајте више...
 • Izvestaj o radu -...

  13.06.2021.
  Poštovani članovi Društva termičara Srbije,   U prilogu ove vesti se nalazi izveštaj o... Сазнајте више...

Догађаји

 • Енергетска транзиција ЈП ЕПС...

  22.07.2021.
  ________________________________________________________ Поштовани чланови Друштва и целокупна стручна и научна јавности Србије, Друштво термичара Србије, у... Сазнајте више...
 • Tрибина посвећена научно-стручном раду...

  13.01.2020.
                                    ЛАБОРАТОРИЈА... Сазнајте више...
 • Трибина ЈКП Београдске електране

  08.11.2019.
                                                    ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                  СРБИЈЕ                                                                        И                                                  МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У оквиру сталне трибине има... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС-а - Представљање...

  15.03.2019.
                                                              ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                            СРБИЈЕ   У оквиру сталне трибине има задовољство да Вас позове... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС-а: Транспорт и...

  03.04.2018.
                                                     ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                                                                                     СРБИЈЕ У оквиру сталне трибине има задовољство да Вас... Сазнајте више...