03.06.2013. ALMANAH: TOPLOTNE TURBOMAŠINE DANAS I SUTRA

ALMANAH

TOPLOTNE TURBOMAŠINE DANAS I SUTRA

ISSN 2334-654X

Počeo je da izlazi u Novom Sadu.

Almanah je naučno-stručna, periodična publikacija. Almanah je prvenstveno namenjen mladim istraživačima, koji ulaze u nauku. Stoga, centralni deo almanaha obuhvataju radovi mladih istraživača iz oblasti toplotnih turbomašina, kao i njoj bliskim oblastima. Pored njih, Almanah će sadržati jedan do dva pregledna naučna rada, pre svega univerzitetskih nastavnika, kao i jedan do dva stručna rada, pre svega inženjera iz prakse.

Almanah izlazi jedan put godišnje – krajem godine za tekuću godinu.

Izdavač Almanaha je Departman za energetiku i procesnu tehniku, Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 6.

Urednik Alamanha je dr Vojin Grković, redovan profesor Fakultet Tehničkih Nauka, Univerziteta u Novom Sadu vojingr@uns.ac.rs.

Suštinski cilj almanaha jeste podsticaj studentima da se bave naučnim radom, da unapređuju svoja znanja i tako povećaju sopstveni kapacitet za doprinos našoj zajednici i nauci u celini.

U prvom broju Almanaha objavljena su dva rada mladih istraživača, koji su proizašli iz njihovih master radova. To su:

·         Milana Guteša - ,, Metoda za određivanje stepena korisnosti parnih turbina – dopuna metode i analiza postignutih rezultata za proračunske i neproračunske režime rada“

·         Vladimir Tomašev - ,,Matematički modeli pri određivanju sila koje deluju na vazduhom hlađene lopatice gasne turbine“

I jedan stručni rad iz prakse, i to:

·         Vladimir Vlahović - ,,SGT5-8000H Fleksibilnost hlađenja vazduhom“

Prvi od ovih radova, autor Milana Guteša, predstavlja dogradnju postojeće metode za proračun stepena korisnosti pranih turbina pri proračunskim i neproračunskim režimima rada koja datira iz '60.godina prošlog veka. Naučna vrednost rada ogleda se u osavremenjavanju postojeće metode i prilagođavanju tehničkom nivou turbomašina koje su sada u upotrebi i oformljavanju korisnog alata za proračun, kako za inženjere tako i za studente.

Drugi rad, autor Vladimir Tomašev, predstavlja mаtemаtičke modele potrebne zа izrаčunаvаnje silа koje deluju nа hlаđenu lopаticu industrijske gаsne turbine i prikazuje numeričke rezultаte opisаnih modelа, kombinovаnjem аerodinаmičke i metode strujаnjа u kаnаlu između rešetki lopаticа.

Treći rad, autor Vladimir Vlahović, (stariji diplomac Departmana za energetiku i procesnu tehniku, a sada zaposlen u kompaniji Siemens, Nemačka), prikazuje najnovija dostignuća u obalsti toplotnih turbomašina sa stanovišta prakse kroz primer Siemensove turbine SGT5-8000H i primenjeni metod hlađenja vazduhom i jedan je od prvih stručno-naučnih takstova, koji su o ovoj turbini objavljeni u Svetu. Ovaj rad, istovremeno, predstavlja primer primene teorije koju studenti i postdiplomci izučavaju na Departmanu za energetiku i procesnu tehniku, i daje uvid studentima na koji način se data teorija može primeniti.

Вести

 • Свечана трибина Друштва термичара...

  04.07.2021.
  Уручене медаље „Атанасије Стојкович“ за допринос развоју ДТСMедаља „Атанасије Стојкович“ с ликом првог термичара у... Сазнајте више...
 • Webinar: Transitioning out of...

  02.07.2021.
  Dear colleagues, You are kindly invited to attend a webinar addressing the "Transitioning out of... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС-а: Енергетска транзиција...

  22.06.2021.
                                                                     ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                       СРБИЈЕ   ... Сазнајте више...
 • XIV Međunarodnom forumu o...

  18.06.2021.
  Poštovani, Sa posebnim zadovoljstvom Vam dostavljamo poziv za učešće i Prvu informaciju o Poštovani, Sa... Сазнајте више...
 • Izvestaj o radu -...

  13.06.2021.
  Poštovani članovi Društva termičara Srbije,   U prilogu ove vesti se nalazi izveštaj o... Сазнајте више...

Догађаји

 • Енергетска транзиција ЈП ЕПС...

  22.07.2021.
  ________________________________________________________ Поштовани чланови Друштва и целокупна стручна и научна јавности Србије, Друштво термичара Србије, у... Сазнајте више...
 • Tрибина посвећена научно-стручном раду...

  13.01.2020.
                                    ЛАБОРАТОРИЈА... Сазнајте више...
 • Трибина ЈКП Београдске електране

  08.11.2019.
                                                    ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                  СРБИЈЕ                                                                        И                                                  МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У оквиру сталне трибине има... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС-а - Представљање...

  15.03.2019.
                                                              ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                            СРБИЈЕ   У оквиру сталне трибине има задовољство да Вас позове... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС-а: Транспорт и...

  03.04.2018.
                                                     ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                                                                                     СРБИЈЕ У оквиру сталне трибине има задовољство да Вас... Сазнајте више...