Друштво термичара Србије http://www.drustvo-termicara.com/rss Друштво термичара Србије Вести rs Fri, 23 Jul 21 08:46:48 +0000 Energija Sputnjika: Intervju Prof.dr. Milan Radovanović http://www.drustvo-termicara.com/vesti/energija-sputnjika-intervju-profdr-milan-radovanovic <h1 style="font-family: Alegreya; box-sizing: border-box; font-size: 2em; margin: 0.67em 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">O sudbini EPS-a da odlučuje struka</h1><hr style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: content-box; height: 1px; overflow: visible; border: none; background: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" /><p class="post-excerpt" style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; display: flex; padding: 15px; background: rgb(238, 238, 238); border-radius: 8px; align-items: center; overflow: hidden; flex-wrap: wrap; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">O budućnosti EPS-a ne treba donositi preuranjene odluke. Treba uključiti eminentne stručnjake, a ne papirne doktore nauka, koji će doprineti boljem rešavanju energetske budućnosti Srbije, bar što se tiče elektroenergetike. Sada se, na žalost, javlja čitav niz „stručnjaka“, čak i neki profesori, koji stvaraju sve veću konfuziju oko tranzicije i korišćenja uglja, kaže prof. dr Milan Radovanović, predsednik Društva termičara Srbije.</p><div class="post-date-author-controls" style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><p class="post-date" style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; flex: 1 1 0%;"><strong style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Datum:</strong><br style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box;" />02.Jun2021. | 15:43</p><p class="post-author" style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; flex: 1 1 0%; text-align: right;"><strong style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Autor:</strong><br style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box;" />Jelica Putniković</p></div><hr style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: content-box; height: 1px; overflow: visible; border: none; background: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" /><div class="featured-image-container energetika" style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; display: inline-block; width: 520px; max-width: 520px; float: left; padding: 0px 20px 20px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><img class="post-featured-image" src="http://energijabalkana.net/media/site-media/portreti/Milan-Radovanovi%C4%87.jpg" alt="name" style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; border-style: none; max-width: 100%; height: auto !important; width: 500px; max-height: 500px; object-fit: contain; object-position: center center;" /><p class="post-signature" style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; font-style: italic; margin: 0px;">Foto: Mašinski fakultet</p></div><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Čovečanstvo je generalno zbunjeno, nešto mu se dešava, a ne zna šta je uzrok tome. Da je Milutin Milanković bio Rus, Francuz, Englez ili Amerikanac, onda bi sve ove pojave koje se dešavaju bile rešene. Na žalost, svet ne zna šta je uzrok ovih promena. Moram da Vas podsetim da se svakih dvadesetak godina nešto dešava. Od energetske krize, kiselih kiša, zatim globalnog zagrevanja, koje je sada eskaliralo u promenu klime... sve su to pojave koje su normalne. Koje se dešavaju i koje, naravno, čovečanstvo pokušava da reši, kaže za Energiju Balkana prof. dr Milan Radovanović, nekašnji&#160;dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu i predsednik Društva termičara Srbije (DTS).</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Kako komentarišete aktuelnu tranziciju u sektoru elektroenergetike u Srbiji, koja se prelama ne samo kroz restrukturiranje Elektroprivrede Srbije već i pritiske Energetske zajednice i EU da se ugase termoelektrane?</strong></p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Kada govorimo o kvalitetu uglja, moram da naglasim da Srbija nije srećna sa onim što ima. Srbija na žalost ima ugalj najlošjeg kvaliteta, sa otprilike 50% vlage, u proseku 15% pepela, i svega 30-35% može da sagori. Uz to, termoelektrane koje su u sastavu EPS-a su stare.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Međutim, EPS-u mora da se oda priznanje što je uspeo da revitalitzacijom termoelektrana, u ovim uslovima, obezbedi našem građanstvu da, uslovno rečeno, mirno spava. Naravno problemi postoje. Otvoreno je sto pitanja, a vrlo malo je pravih i ozbiljnih odgovora.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">EPS sa reformama kaska i zbog godina sankcija tokom poslednje decenije 20. veka. Koliko taj zaostatak utiče na sigurnost snabdevanja i energetsku nezavisnost?</strong></p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Da ne pričam o uslovima kada je EPS radio u uslovima bombardovanja. Ali, da se našalim, gospodin Vesić treba da podigne spomenik i EPS-u.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Srbija je zavisna i od uvoza nafte i gasa. Što se tiče elektroenergetskog sistema više od 2/3 električne energije se dobija iz termo kapaciteta, znači sagorevanjem ovog našeg lignita, a svega 1/3 se dobija iz hidro potencijala, što je praktično obnovljivi izvor energije. Ali, u sektoru elektroenergetike Srbija ne zavisi od uvoza. Tako treba i da ostane. Osim što proizvodi dovoljno za domaću potrošnju EPS čak i izvozi električnu energiju. Sve zahvaljujući tom uglju.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">EPS optužuju da je veliki emiter štetnih materija i zagađivač životne sredine.</strong></p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Sada se na žalost, javlja čitav niz „stručnjaka“, uključujući čak i profesore univerziteta, koji gledaju svoje interese i stvaraju sve veću i veću konfuziju. Na primer, jedan univerzitetski profesor tako priča o skladištenju energije. Molim Vas, skladištenje energije nigde u svetu nije rešeno. Nemačka je proizvela vetrogeneratorima toliku količinu struje da je, zbog toga što nije mogla nigde da je skladišti, plaćala (potrošačima) da je preuzmu, da potroše tu energiju.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Tih tema o zagađenju je čitav niz. A nije samo EPS krivac za štetne emisije, tu je naftni i gasni sektor, saobraćaj posebno.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Moram da kažem da je EPS prišao problemu zagađenja krajnje odgovorno, kao što je i do sada radio. Decenijama nijedna elektrana nije sagrađena. Predviđaju se naravno vetrogeneratori, pa solarne elektrane... kod EPS-a jedino nema biomase, a mogla bi 5-10% biomase da se dodaje uglju.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Postoje paušalne ocene niza komentatora, kada pričaju o štetnim gasovima. Postoje dva tipa štetnih gasova, jedno su gasovi koji direktno zagađuju i koji su otrovni. Znači, to su sumporni oksidi, azotni oksidi i čestice, praškaste materije. Sumporni oksidi, sa vodom, koja isto nastaje sagorevanjem vodonika, stvaraju sumporastu i sumpornu kiselinu. Azotni oksidi prave azotastu i azotnu kiselinu, koje izazivaju te kisele kiše. Moram da kažem da je EPS na tom planu jako puno uradio i radi, od sistema za odsumporavanje, pa do projekta gorionika sa veoma malom emisijom azotnih oksida. Sve elektrane imaju elektrofiltere, da bi se smanjile emisije.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Drugoj grupi pripada ugljen-dioksid, koji se pojavio kao glavni krivac za ove promene koje nastaju na planeti Zemlji. A CO2 je samo jedan od šest, tzv. gasova staklene bašte. Ali njemu je dat prioritet - da učestvuje u efektu staklene bašte sa 60 do 65%, možda čak i više - sada pošto su freoni izbačeni.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Znači, ugljen-dioksid nije otrovan, ali sprečava, praktično, odavanje toplote zemljine kugle u atmosferu. Mi, Zemlja, primamo energiju od Sunca, deo apsorbujemo, od toga i živimo, ali i vraćamo jedan deo. Ti gasovi staklene bašte sprečavaju vraćanje energije i to je razlog zašto temperatura na planeti raste i zašto se čovečanstvo brine.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Moja procena je, možda malo preslobodna, da je preuveličlana uloga CO2. Međutim, generalno posmatrano, ići na obnovljive izvore je imperativ, jer i ugalj i nafta i gas imaju ograničene rezerve.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Nas je na planeti sada nešto više od osam milijardi ljudi. Sa tendencijom rasta na devet, a svako od nas traži svoj deo potrošnje energije, posebno električne energije. Prema tome, proizvodnja i potrošnja svih vidova energije, a posebno elektro enrgije je imperativ i sa te strane je dobro ovo što se radi na novim izvorima.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Koliko, po Vašem mišljenju, EPS doprinosi globalnom zagađenju planete?</strong></p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Srbija (u odnosu na broj stanovnika Zemlje) sa brojem stanovnika i sa nekom prosečnom potrošnjom energije po glavi stanovnika troši manja od jednog hiljaditog dela potrošnje energije u svetu. I sada nas tera Energetska zajednoca i Evropa, odnosno, EU, da preduzmemo rigorozne mere po pitanju gašenja termoelektrana i prestanka potrošnje uglja. Naravno, moram da kažem da je ovom haosu kod nas doprineo i čitav niz neproverenih informacija. Takve su i te o zagađenju koje proizvodi EPS. Mene sve ovo podseća na pandemiju, s obzorom na broj teorija zavere...</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Kina učestvuje u proizvodnji CO2 sa 52%, znači ona emituje više nego ostatak čovečanstva. Vest je da će Kina 600 ako ne i hiljadu elektrana na ugalj da zatvori. Ali, da se vratim na Vaše pitanje. Predviđa se za 2030. godinu za 13% smanjenje globalne emisije CO2, za 2035. godinu taj procenat je 25, za 2040. godinu 50 a 2050. godine smanjenje emisije CO2 za 80%, pri čemu će iste godine da se ugase sve termoelektrane na ugalj.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">A to planira i Srbija sa EPS-om. Istovremeno, niko neće da kaže da se u TE Morava i TE Kolubara, na pepelištima grrade dve solarne elektrane, neće niko da kaže da se u Kostolcu gradi jedan vetropark od 60 MW, a drugi čak od 130 MW. Tu je i projekat sa Republikom Srpskom, gde EPS sada ide na povećanje hidrokapaciteta. Ovo su činjenice. EPS je puno uradio na smanjenju zagađenja. A radi i dalje.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">EPS, takođe ima i obavezu da obezbeđuje balansnu energiju - mora da ima u rezervi kapacitet koji će „pustiti u pogon“ kada nema sunca ili prestane vetar da duva. Kako to komentarišete?</strong></p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">To je jedan od problema u Evropi i jedan od velikih problema u svetu. To pokazuje da EPS mora da ima neke rezerve eventualno da pokriva ove nedostatke.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">U Evropi taj problem prevazilaze ili sa najmodernijim termoelektanama, Nemačka je ne primer prošle godine otvorila jednu, ili, poput Francuske, nuklearkama. Francuska obezbeđuje sigurnost ne samo za svoje potrošače već i u okolnim evropskim zemljama.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Nuklearni lobi raste. Samo se bojim da će za ovih osam-devet milijardi ljudi i to biti nedovoljno. Činjenica je da mora da se obezbedi i taj izvor energije. Znači taj miks – ugalj, gas, nuklearna energija - mora da bude jako dobro izbalansiran, da bi se ostvarilo sve ono što mi želimo u principu.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Mi pričamo danas o skladištenju energije. Na Drini, u Bajinoj Bašti je pitanje skladištenja rešeno fantastično. Noću, kada nema potrošača struje, voda su pumpa u jezero gore, a kada je potrebna energija ta voda za pokretanje turbina hidroelektrane se vraća. E, to je indirektno skladištenje energije.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Kako vi ocenjujete prošlonedeljni zbor rudara na lokaciji gradilišta Kolubare B, gde je pre više od pola veka trebala da bude izgrađena ta termoelektrana? A sve češće smo svedoci i protesta ljudi koji brinu o životnoj sredini, bune se zbog energetskih i nekih drugih projekata. Kakva je to poruka onima koji donose odluku?</strong></p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Vrlo je značajno da se i naš narod malo probudio, da brine o onom što se dešava, da pokazuje svoje nezadovoljstvo i otpor - ne mislim samo na gradnju mini hidroelektrana, nego generalno.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Taj narod što je izašao je u pravu. To je posledica jednog niza nepotpunih informacija. Ja sam, na primer, našao jednu vest, koja je bila povučena vrlo brzo, da će već 2030. da se ugase sve termoelektrane u Srbiji.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Narod ima pravo da dobije potpunu informaciju.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Zakoni koj je Ministarstvo rudarstva i energetike donelo su takvi kakvi su. Međutim, zakon je, ako se ne primenjuju, kao što znate, a što je kod nas vrlo čest slučaj, mrtvo slovo na papiru. Moram da pozdravim ipak, neke akcije, koje su konačno krenule, a to je štednja energije, ili energetska efikasnost u zgradama, od uvođenja solarnih panela, zamene prozora, izolacije zgrade.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Otišao sam na sajt Ministarstva energetike, da vidim sastav ljudi koji nam kroje kapu (žargonski rečeno). I, našao sam samo imena, bez ikakve biografije, o karijeri, uspehu, čime su se bavili. Smatram da je to vrlo loše. U novom sastavu Ministarstva rudarstva i energetike je nova garnitura, a odstranjeni su neke ljude koji su bili vrlo kvalitetni.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Hoćete da kažete da nam fali stručnjaka u državnim organima? Da ne može neko ko nije stručan da propisuje šta će se raditi?</strong></p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Da.<strong style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"></strong>Ovim problemima ne možemo se baviti bez ekologije, odnosno, ne može da se odvoji Ministarstvo rudarstva i energetike od Ministarstva zaštite životne sredine, pa čak je potrebno uključiti i saobraćaj. Rešavanje svih problema je u rešavanju uzroka problema. Ja moram da izrazim blago nezadovoljstvo. Mašinski fakultet univerziteta u Beogradu radi vozila, radi elektroenergetiku, radi toplane. A one se ne pominju.Imamo 49 toplana u Srbiji, koje vrlo uspešno rade.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Bojim se da je struka isključena. Ne mislim samo na mašince, da ne mislite da sam isključiv, tu ima posla i za tehnologe i hemičare. Neko mora da utiče na uzrok nastajanja štetnih gasova - i toksičnih i CO2 u sastavu dimnih gasova u kotolovima velikih termoelektrana.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Koliko znam Vi ste vrlo aktivni u elektranama, čak ste na nekim univerzitetima u svetu i profesor pred kojim brane doktorate, u Holandiji ako se ne varam...</strong></p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Jesam.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Da li se u zapadno-evropskim zemljama struka više poštuje i pita nego kod nas? Koja je Vaša poruka nadležnom ministarstvu i Vladi Srbije po pitanju elektroenergetske tranzicije i odabira puta za EPS?</strong></p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Da. Bez stručnjaka ne može ništa da se uradi.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Da sam ja ministar, obrazovao bih radne grupe za određene teme - sakupio pet do sedam, najviše, eminentnih stručnjaka, koji se ceo život bave time, koji nisu samo papirni doktori nauka, izvinite što tako kažem, koji su se opekli, koju su udarili glavom o zid rešavanja problema.</p><p style="font-family: &quot;Open Sans&quot;; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Ne treba donositi brze odluke. Srbija je stabilna zemlja. Stoga je važno da ne donosimo brze, preuranjene odluke u sektoru energetike. Vrlo je važno da se pored onih ljudi koji su u ministarstvu, u čiji ja kvalitet i znanje ne želim da sumnjam, uključi, ipak, struka i nauka, koja će da doprinese vrlo boljem rešavanju budućnosti Srbije, bar što se tiče elektroenergetske situacije.</p> Fri, 23 Jul 21 08:46:48 +0000 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/energija-sputnjika-intervju-profdr-milan-radovanovic Свечана трибина Друштва термичара Србије http://www.drustvo-termicara.com/vesti/svecana-tribina-drustva-termicara-srbije <h1 class="entry-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 20px; clear: none; font-weight: bold; color: rgb(0, 65, 111); line-height: 1.3em; overflow-wrap: break-word; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Уручене медаље „Атанасије Стојкович“ за допринос развоју ДТС</h1><div class="entry-content" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; font-size: 14px; clear: both; overflow-wrap: break-word; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">Mедаља „Атанасије Стојкович“ с ликом првог термичара у Србији,&#160; свечано је уручена заслужним појединцима и организацијама, који су у претходних 20 година значајно допринели развоју Друштва термичара Србије (ДТС).</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;"><a href="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/1.1..jpg" class="fbx-link fbx-instance" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; color: rgb(1, 147, 254); text-decoration: none; transition: color 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone wp-image-17394 size-full" src="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/1.1..jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); font-size: 14px; max-width: 100%; height: auto; opacity: 0.99; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;" width="950" height="576" /></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">„Идеја је да медаља „Атанасије Стојкович“ буде уздарје свим заслужним партнерима и пријатељима за &nbsp;године изузетне сарадње“, поручио је проф. др Милан Радовановћ, председник Друштва термичара Србије, поздрављајући бројне званице на Свечаној трибини ДТС-а, која је тим поводом уприличена на Машинском факултету у Београду.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">Говорећи о досадашњем раду и развоју ДТС-а, он подсетио да је та стручна организација током 20 година рада, кроз бројне активности и скупове укључила &nbsp;око 15 хиљада инжењера, истраживача, научника и пословних људи из Србије, региона и света, у међународну стручну и пословну размену.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;"><a href="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/4-2.jpg" class="fbx-link fbx-instance" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; color: rgb(1, 147, 254); text-decoration: none; transition: color 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone wp-image-17385 size-full" src="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/4-2.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); font-size: 14px; max-width: 100%; height: auto; opacity: 0.99; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;" width="950" height="587" /></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">„Признање које носи име нашег првог термичара је најбољи начин да се захвалимо на тој сарадњи“, рекао је проф. Радовановић, а затим је заједно са потпредсеницом ДТС-а, проф. др Драгославом Стојиљковић, уручио признања истакнутим добитницима.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">Медаља „Атанасије Стојкович“ додељена је водећим истраживачима у области енергетике, међу којима су, на првом месту, проф. др Симеон Н. Ока, редовни професор Машинског факултета у пензији; проф. др Невен Дуић, редовни професор на Факултету стројарства и бродоградње у Загребу, проф. др Јордан Христоф са Универзитета за хемију, технологију и металургију у Софији&nbsp; и многи други стручњацима из земље и иностранства.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;"><a href="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/3-2.jpg" class="fbx-link fbx-instance" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; color: rgb(1, 147, 254); text-decoration: none; transition: color 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone size-medium wp-image-17388" src="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/3-2-300x190.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); font-size: 14px; max-width: 100%; height: auto; opacity: 0.99; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;" width="300" height="190" /></a><a href="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/6-1.jpg" class="fbx-link fbx-instance" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; color: rgb(1, 147, 254); text-decoration: none; transition: color 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone size-medium wp-image-17389" src="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/6-1-300x190.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); font-size: 14px; max-width: 100%; height: auto; opacity: 0.99; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;" width="300" height="190" /></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;"><a href="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/7-1.jpg" class="fbx-link fbx-instance" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; color: rgb(1, 147, 254); text-decoration: none; transition: color 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone size-medium wp-image-17390" src="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/7-1-300x190.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); font-size: 14px; max-width: 100%; height: auto; opacity: 0.99; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;" width="300" height="190" /></a><a href="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/8.jpg" class="fbx-link fbx-instance" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; color: rgb(1, 147, 254); text-decoration: none; transition: color 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone size-medium wp-image-17391" src="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/8-300x190.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); font-size: 14px; max-width: 100%; height: auto; opacity: 0.99; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;" width="300" height="190" /></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;"><a href="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/9.jpg" class="fbx-link fbx-instance" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; color: rgb(1, 147, 254); text-decoration: none; transition: color 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone size-medium wp-image-17392" src="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/9-300x190.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); font-size: 14px; max-width: 100%; height: auto; opacity: 0.99; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;" width="300" height="190" /></a><a href="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/10.jpg" class="fbx-link fbx-instance" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; color: rgb(1, 147, 254); text-decoration: none; transition: color 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone size-medium wp-image-17393" src="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/10-300x190.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); font-size: 14px; max-width: 100%; height: auto; opacity: 0.99; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;" width="300" height="190" /></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">Признање Друштва термичара Србије добили су и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије, Министарство рударства и енергетике, Електропривреда Србије, Матица српска, Енергопројект, General Electric Power, Siemens Energy, Машински факултети из Београда и Ниша, Институт „Михајло Пупин“, Институт за нуклеарне науке „Винча“ и друге компаније и институције.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">Скупу на Машинском факултету, поред представника ресорних министарстава РС, привредних и других организација, присуствовали су иактуелни декан Машинског факултета проф. др Радивоје Митровић, новоизабрани декан Машинског факлтета, проф. др Владимир Поповић, као и бројне колеге и пријатељи Друштва термичара Србија.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">Због актелне епидемиолошке ситуације, трибина је одржана као хибридни скуп, што је учесницима и добитницима признања из иностранства омогућило да свечани догађај прате онлајн.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;"><a href="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/2-1.jpg" class="fbx-link fbx-instance" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; color: rgb(1, 147, 254); text-decoration: none; transition: color 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone wp-image-17386 size-full" src="http://vesti.mas.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/2-1.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); font-size: 14px; max-width: 100%; height: auto; opacity: 0.99; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;" width="950" height="551" /></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px;">Атанасије Стојкович, чије име носи признање Друштва термичара Србије, био је српски писац и научник, руски академик, професор и ректор универзитета у Харкову. На наговор Доситеја Обрадовића, Стојкович, родом из Руме, написао је<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; font-weight: bold;"><a href="http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2728" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none; transition: color 0.3s ease-in-out 0s;">„Фисику“</a></strong>и тако постао аутор прве књиге из физике на српском језику. Медаља је рад вајарке Дринке Радовановић.</p></div> Sun, 04 Jul 21 18:30:33 +0000 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/svecana-tribina-drustva-termicara-srbije Webinar: Transitioning out of coal in the Serbian region of Kolubara http://www.drustvo-termicara.com/vesti/webinar-transitioning-out-of-coal-in-the-serbian-region-of-kolubara <p>Dear colleagues,</p><p>You are kindly invited to attend a webinar addressing the</p><p><strong>"Transitioning out of coal in the Serbian region of Kolubara - Capacity Building event on funds and programmes "</strong></p><p>to be held on&#160;<strong>July 7th, 2021</strong>. The webinar is organized by&nbsp;&nbsp;<strong>Energoprojekt ENTEL, Serbia</strong>.</p><p>The half-day event is dedicated to financing the energy transition generally, financing opportunities in energy field in Serbia, different funds, and other issues of importance in the field of energy transition related to coal intensive regions. Especially, it is aiming to identify solutions appropriate for Serbia.</p><p>Funded by the EU's Horizon 2020 programme, the overall objective of TRACER is to support a number of coal-intensive regions around Europe to design (or re-design) their Research and Innovation (R&amp;I) strategies in order to facilitate their transition towards a sustainable energy system. TRACER consortium partners have been carefully selected to involve organizations with complementary expertise and excellent long-term collaboration contacts with key public and private stakeholders of important coal intensive regions, proven by 40 Letters of Support provided during proposal preparation. Good geographical coverage among countries and regions with high dependence on coal production and use has been ensured through the inclusion of seven target regions in EU Members States (South East Bulgaria, North West Bohemia - Czech Republic, Lusatian Lignite District - Germany, West Macedonia - Greece, Upper Silesian Coalfield - Poland, West Romania, Wales - UK), and two in countries outside the EU (Kolubara - Serbia, Donetsk - Ukraine). Core activities of TRACER include the Implementation of an EDP (Entrepreneurial Discovery Process) to mobilize a wide range of stakeholders in each target region to develop an appropriate governance structure and to bring regional stakeholders together to discuss and agree on a shared vision and priorities for coal transition. R&amp;I strategies, industrial roadmaps and decision support tools will be developed jointly with key stakeholders of the TRACER target regions. Further TRACER activities include the identification and analysis of best practice examples of successful and ambitious transition processes in coal intensive regions, a detailed assessment of social, environmental and technological challenges, the elaboration of guidelines on how to mobilize investment as well as dedicated activities to stimulate R&amp;I cooperation among coal intensive regions in Europe and beyond.</p><p>The webinar link will be provided by&nbsp;<strong>July 6<sup>th</sup>, 2021</strong>.</p><p>The language is mostly Serbian, except foreign participants.&nbsp;</p><p>The Webinar Agenda is available&nbsp;<a href="https://www.ep-entel.com/wp-content/uploads/2021/07/Tracer-webinar-Agenda.pdf" title="This external link will open in a new window"><strong>HERE</strong></a>.&nbsp;</p><p>Please confirm your participation by replying to this mail by&nbsp;<strong>July&nbsp;5th, 2021</strong>.</p> Fri, 02 Jul 21 18:14:35 +0000 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/webinar-transitioning-out-of-coal-in-the-serbian-region-of-kolubara Трибина ДТС-а: Енергетска транзиција ЈП ЕПС уважавајући критеријуме развоја и наметнута ограничења http://www.drustvo-termicara.com/vesti/tribina-dts-a-energetska-tranzicija-jp-eps-uvazavajuci-kriterijume-razvoja <p class="MsoBodyText"><strong>&#160; </strong></p><p class="MsoBodyText"><strong>&nbsp;&nbsp; </strong></p><p class="MsoBodyText"><strong>&nbsp;&nbsp; </strong></p><p class="MsoBodyText"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; СРБИЈЕ</strong></p><p>&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp; </p><p>Друштво термичара Србије, у оквиру сталне трибине, има задовољство да Вас позове на стручну трибину JP Електропривреде Србије. Трибина ће се одржати на Машинском факултету у Београду, у <strong>четвртак 24.6.2021.</strong> године са почетком у <strong>11 часова у сали 211</strong>.</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Дневни ред трибине</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> Први део</strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поздравна реч декана Машинског факултета <strong>проф. др Радивоја Митровића</strong></p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Поздравна реч председника Друштва термичара <strong>проф. др Милана Радовановића </strong></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Драган Влаисављевић, извршни директор за трговину ЈП ЕПС: Енергетска транзиција ЈП ЕПС уважавајући критеријуме развоја и наметнута&nbsp; ограничења</strong></p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Дискусија</p><p>&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Други део</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp; </strong></p><p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Скупштина Друштва термичара Србије</strong></p><p>________________________________________________________</p><p><strong>INSTRUKCIJE KAKO DA SE PRIKLJUČITE ONLINE:</strong></p><p><strong>&nbsp; </strong></p><p><strong>Topic: Stručna tribina i Skupština Društva termičara Srbije<br /> Time: Jun 24, 2021 11:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana<br /><br /> Join Zoom Meeting<br /><a href="https://us02web.zoom.us/j/85876812029?pwd=ajUxNGg3MFdMWWRlUk90NGNiWlNZQT09">https://us02web.zoom.us/j/85876812029?pwd=ajUxNGg3MFdMWWRlUk90NGNiWlNZQT09</a><br /><br /> Meeting ID: 858 7681 2029<br /> Passcode: 206268</strong></p><p>________________________________________________________</p><p><strong>&nbsp; </strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Председник</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Друштва термичара Србије</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Проф. др Милан Радовановић</strong></p> Tue, 22 Jun 21 08:50:21 +0000 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/tribina-dts-a-energetska-tranzicija-jp-eps-uvazavajuci-kriterijume-razvoja XIV Međunarodnom forumu o čistim energetskim tehnologijama „ENERGETIKA SRBIJE - POSTPANDEMIJSKI ISKORAK KA BUDUĆNOSTI“ http://www.drustvo-termicara.com/vesti/xiv-medjunarodnom-forumu-o-cistim-energetskim-tehnologijama-energetika-srbije <p>Poštovani,</p><p>Sa posebnim zadovoljstvom Vam dostavljamo poziv za učešće i Prvu informaciju o </p><p>Poštovani,</p><p>Sa posebnim zadovoljstvom Vam dostavljamo poziv za učešće i Prvu informaciju o XIV Međunarodnom forumu o čistim energetskim tehnologijama „<strong>ENERGETIKA SRBIJE - POSTPANDEMIJSKI ISKORAK KA BUDUĆNOSTI</strong>“, koji će se održati <strong>28-29. septembra 2021. godine u Novom Sadu</strong>.</p><p>Ujedno, obaveštavamo Vas da se <strong>rok za prijavu radova produžava do 15. avgusta 2021. godine</strong>.</p><p>Očekujući Vašu prijavu prisustva, srdačno Vas pozdravljamo.</p><p>S poštovanjem, </p><p><strong>&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Organizacioni odbor Foruma</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Departman za energetiku i procesnu tehniku, </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad, Srbija</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Telefon: 021 485 24 00</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E-mail: <a href="mailto:miroslavak@uns.ac.rs">miroslavak@uns.ac.rs</a> </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Web: <a href="http://www.dept.uns.ac.rs">www.dept.uns.ac.rs</a></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> Fri, 18 Jun 21 11:37:07 +0000 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/xiv-medjunarodnom-forumu-o-cistim-energetskim-tehnologijama-energetika-srbije