Историјат

 

Професионално удружење машинских и електротехничких инжењера чије су основна професионална оријентација и делатност имале везе са топлотним процесима и машинама основано је под именом Друштва термичара Југославије 1962. године, да би како су се мењале политичке прилике у земљи статутарним одлукама мењало и свој назив, постајући Савез републичких друштава термичара Југославије 1980., па Друштво термичара Србије и Црне Горе 2003, да би на крају одлуком скупштине одржане 31. јануара 2008. у Београду постало Друштво термичара Србије.

 

Тешко је готово пола века после његовог оснивања са истом детаљности приказати све манифестације и резултате деловања Друштва, па ће вероватно кроз наведене податке моћи да се виде разлике у приказивању периода од настанка ЈДТ кроз доба које се поклапа са напредовањем Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, периода опадања заједничке државе СФРЈ па сходно и организованих активности термичара Југославије, и периода који је наступио по свођењу државе на Србију, под насловима СРЈ односно коначно Републике Србије. За прву фазу (1962-1985.) има доста поузданих података као и за трећу, док за међуфазу између њих их има најмање, што се поклапа са падом активности изазваним политичкин и економским приликама у земљи.

 

Основна нит која је одржавала свест о постојању организоване термике у том добу била су два стручна часописа тада поникла и издавана у Лабораторији за термотехнику и енергетику Института за нуклеарне науке "Винча", Термотехника и Thermal Science, о чему је више података у посебној страници овог сајта ИЗДАВАШТВО.

  

Трећа фаза представља заправо време ренесансе Друштва термичара, које се заснива на раду више активних центара у Србији: Машинског факултета и Лабораторији за термотехнику и енергетику Института за нуклеарне науке "Винча" у Београду, Машинских факултета у Нишу и Крагујевцу и Техничкг факултета у Новом Саду. За овај последњи период постоје сви и потпуни подаци, па у том погледу може обимом одударати.

 

Идеја о формирању друштва термичара настала је у Лабораторији за реакторску термотехнику Института "Винча", у првом реду акцијом њеног младог и амбициозног начелника Миодрага Новаковића, после повратка са докторских студија у Енглеској 1961. Основни циљ је био афирмисање области преноса топлоте и масе и успостављање веза између истраживачких и образовних установа у земљи.

 

     ... У прилогу ћете наћи моографију коју је Друштво публиковало

               поводом 60 година рада Друштва термичара Србије ....

 

 

 

Снимак свечане седнице Друштва термичара Србије поводом 60 година рада, одржане 27.12.2022. у свечаној сали Машинског факултета у Београду

Документи

  • Монографија издата 27.12.2022: Друштво термичара Србије 60 година рада: download

  • Kosta Maglić: Istorijat DTS-a povodom 50 godina rada: download

  • Kosta Maglić: Istorijat DTS-a povodom 50 godina rada - English: download

Вести

Догађаји