22.01.2004. Трибина бр. 2 - проф. др Мирољуб Аџић и др Предраг Стефановић

Научно-стручна трибина била је посвећена приказивању резултата истраживања домаћих научника и то:


1. Стефановић П. и сарадници: Плазма технологије за припалу и стабилизацију ватре на енергетским котловима за сагоревање угљеног праха у лету, Институт за нуклеарне науке Винча – Лабораторија за термотехнику и енергетику.
2. Аџић М.: Горивне ћелије – врсте и примена, Машински факултет Београд – Лабораторија за горива и сагоревање.

Догађаји

Вести