25.11.2019. Tribina Beogradskih elektrana

 

                      „Београдске електране“ представиле пројекте ЕУ у којима учествује

 

Друштво термичара Србије и Машински факултет Универзитета у Београду организовали су у четвртак, 14. новембра 2019. године, стручну трибину на Машинском факултету посвећену учешћу „Београдских електрана“ у пројектима под покровитељством Европске уније.

Трибини је присуствовало више од 80 учесника међу којима и државни секретар Министарства рударства и енергетике Зоран Предић. Присутнима су се обратили декан Машинског факултета проф. др Радивоје Митровић и председник Друштва термичара проф. др Милан Радовановић.

Декан је истакао отвореност Машинског факултета за сарадњу са „Београдским електранама“. „Сарадња се негује и неговаће се и у наредним годинама“, истакао је проф. др Митровић. Проф. др Радовановић надовезао се на речи декана и истакао да су „Београдске електране“ једна од ретких српских компанија која се развија активно учествујући у међународним пројектима.

Извршни директор за пословно-техничку подршку др Радмило Савић представио је учешће „Београдских електрана“ у завршеним међународним пројектима као што су „BECA“ и „Smart Spaces“ из програма FP7, „Moeebius“ из програма „Horizont 2020“. „

"Београдске електране више од 10 година кроз учешће у бројним европским пројектима континуирано ради на модернизацији и унапређењу пословања како би корисницима пружиле бољу и квалитетнију услугу и дале свој допринос рационалном коришћењу енергије" - нагласио је Савић и рекао да су пројекти орјентисани ка потребама потрошача уз примену мера за рационално коришћење примарне енергије, а да се, при том, не угрози квалитет услуге.

Савић je прво представио пројекат „BECA“ који је био усмерен ка уравнотеженом европском приступу очувања енергије – како применити савремене информационо-комуникационе технологије за остваривање уштеда енергије код корисника система даљинског грејања. „Циљеви пројекта били су промовисање потреба за смањење потрошње воде и свих видова енергије, формирање скупа сервиса који пружају информације о потрошњи енергије, чиме ће потрошачима бити омогућен директан увид и имплементирање `паметне` апликације за мерење потрошње енергије са циљем да се избегне непотребна потрошња и оптимизује утрошак енергије“, објаснио је он.

Други значајан пројекат је пројекат „Smart Spaces“ који је обрађивао сличну тематику - могућности уштеде енергије, али овај пут у јавним зградама. „На 11 локација, у осам земаља Европе, радило се на смањивању потрошње енергије (електричне и топлотне), као и воде у јавном сектору. Главни циљ пројекта је био развој сервиса који ће обезбедити повратне информације о потрошњи енергије и омогућити произвођачима и дистрибутерима енергије лакше и квалитетније управљање и оптимизацију енергетских токова“, истакао је Савић и додао да су „Београдске електране“ добиле похвале од стране Европске комисије, која је финансирала ове пројекте.

Последњи завршени пројекат који је представио Савић је пројекат „Moeebius“ који је обухватао више објеката у насељу „Степа Степановић“, седам стамбених објеката, вртић и школу.

„Пројекат је имао за циљ развијање алата и метода за смањење разлике између планиране и реализоване потрошње енергије у зградама и блоковима зграда, као и алата за унапређено одржавање“, закључио је Савић.

Татјана Томић-Јанковић, инжењер Дирекције за дистрибуцију топлане „Вождовац“, представила је пројекат „Holisder“ који представља наставак и унапређење пројекта „Moeebius“.  „Пројекат `Holisder` представља интеграцију `паметних` решења у системима за управљање енергијом на бази реалних потреба применљивих на појединачне зграде или блокове зграда кроз апликацију за мобилне уређаје за индивидуално праћење потрошње топлотне енергије“, рекла је Томић-Јанковић и истакла да је и у овом случају пилот локација насеље „Степа Степановић“.

На последњи пројекат осврнуо се Владимир Танасић, руководилац грејног подручја топлане „Вождовац“. „Пројекат `Related` се односи на нова решења у области даљинског грејања и хлађења коришћењем ниско-температурних мрежа или извора топлотне енергије“, објаснио је он. Пројекат је почео са реализацијом 2017. године и трајаће 45 месеци уз учешће 15 партнера из осам земаља.

Документи

Вести

Догађаји

 • Tрибина посвећена научно-стручном раду...

  13.01.2020.
                                    ЛАБОРАТОРИЈА... Сазнајте више...
 • Трибина ЈКП Београдске електране

  08.11.2019.
                                                    ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                  СРБИЈЕ                                                                        И                                                  МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У оквиру сталне трибине има... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС-а - Представљање...

  15.03.2019.
                                                              ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                            СРБИЈЕ   У оквиру сталне трибине има задовољство да Вас позове... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС-а: Транспорт и...

  03.04.2018.
                                                     ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                                                                                                     СРБИЈЕ У оквиру сталне трибине има задовољство да Вас... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС-а: Енергетска ефикасност...

  07.03.2018.
                         ... Сазнајте више...