08.05.2019. Potpisan Memorandum o saradnji između UPES-a i Društva termičara Srbije

                                                    Memorandum o saradnji

       između Udruženja za pravo energetike Srbije - UPES, i Društva termičara Srbije,

kojim će se uspostaviti zajednička saradnja dva udruženja u oblastima energetike, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, kao i drugim oblastima koji proizlaze iz ciljeva oba udruženja, potpisan je 24.04.2019. godine.

Memorandum je rezultat višegodišnje saradnje pojedinih članova oba udruženja, koja je sada dobila i institucionalni karakter. 

Ovo je prvi Memorandum koji UPES potpisuje sa profesionalnim udruženjima u obasti energetike u nameri da proširi svoje delovanje u različitim aspektima energetskog tržišta.

Prof. Dr Milan Radovanović, predsednik Društva termičara Srbije i

Prof.dr Dragoslava Stojiljković, potpredsednik Društva termičara Srbije

sa dr Branislavom Lepotić Kovačević, predsednicom UPES.

_________________________________________________________________________________

 

                                      Memorandum of cooperation

               signed between UPES and Society of Thermal Engineers of Serbia

 

The Memorandum of Cooperation was signed between the UPES and the Society of Thermal Engineers of Serbia, which will establish joint cooperation between the two associations in the fields of energy, energy efficiency, renewable energy, as well as other areas that arise from the goals of both associations, on 24 April 2019.

The Memorandum is the result of many years of cooperation between individual members of both associations, which now has an institutional character.

This is the first Memorandum which is signed by UPES with other energy professional associations with the aim to extend its activities in different aspects of the energy market.

Prof. Dr Milan Radovanović, president of the Society of Thermal Engineers of Serbia and

Prof.dr Dragoslava Stojiljković, vice-president of  the Society of Thermal Engineers of Serbia

with dr Branislava Lepotić Kovačević, president of UPES.

Документи

Вести

Догађаји