Друштво термичара Србије http://www.drustvo-termicara.com/rss Друштво термичара Србије Вести rs Mon, 22 Apr 19 04:00:39 -0500 Скупштина Друштва термичара Србије http://www.drustvo-termicara.com/vesti/skupstina-drustva-termicara-srbije-odrzana-je-27032019 <p><strong>&#160; Поштовани чланови Друштва термичара Србије, и шира научна и стручна јавности,</strong></p><p><strong>&nbsp; </strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Друштво термичара Србије објављује да је</strong></p><p><strong>&nbsp; &nbsp; 27.03.2019. одржана је</strong> <strong>Скупштина Друштва термичара Србије са следећим </strong></p><p><strong>&nbsp; </strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ДНЕВНИМ РЕДОМ</strong></p><p><strong>&nbsp; </strong></p><p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Извештај о раду ДТС-а у периоду од задње Скупштине до данашње.</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1 Трибине,</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2 Скупови,</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3 Издавачка делатност,</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.4 Финансијски извештај,</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.5 Дискусија и усвајање Извештаја о раду у претходном периоду</strong></p><p><strong>2. План рада за 2019,</strong></p><p><strong>3. Разно</strong></p><p>Поред детаљних извештаја датих на сајту ДТС-а у Прилогу је дата скраћена верзија, саопштена на Скупштини ДТС-а.</p><p><strong>Извештај о раду ДТС-а у 2018 години у свему према изложеном Дневном реду, као и план рада за 2019 годину је једногласно усвојен</strong>.</p><p>Прилог: &nbsp;ПП презентација председника Друштва</p> Mon, 22 Apr 19 04:00:39 -0500 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/skupstina-drustva-termicara-srbije-odrzana-je-27032019 Конференција ТОПС 2019 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/konferencija-tops-2019 <p><strong>&#160;&nbsp; </strong></p><p><strong>Пословно Удружењe Tопланe Србије и Друштвo термичара Србије</strong>, </p><p>организују једнодневну стручно-научну конференцију <strong>ТОПС 2019</strong>,<strong><em> </em></strong></p><p>посвећеној ефикасном коришћењу енергије у системима даљинског грејања. </p><p>&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Конференција <strong>ТОПС 2019</strong> одржаће се на <strong>Златибору</strong>, </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; у оквиру <strong>Сусрета топлана Србије</strong>, <strong>17.05.2019. године, у хотелу Палисад</strong>.</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p><p><strong>Прелиминарни програм конференције</strong></p><p>&nbsp; </p><p><p><strong>09:30-10:50</strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> Зоран Предић</strong>, државни секретар, Министарство рударства и енергетике- Поздравна реч и отварање конференције </p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Душан Мацура</strong>, ЈКП Новосадска топлана-Показатељи рада и стратегија развоја система даљинског грејања у Новом Саду</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Горан Цветков</strong>, ЈЕП Топлана Краљево-Искуства у примени иновативних средстава термо, хидро, антикорозивне и противпожарне заштите у системима даљинског грејања</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Милица Младеновић</strong>, Институт за нуклеарне науке Винча - Промоција организованог и енергетски ефикасног коришћења биомасе у системима даљинског грејања&nbsp; у оквиру међународног пројекта&nbsp; KeepWarm </p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Радмило Савић</strong>, ЈКП Београдске електране-Деценија коришћења биомасе у производњи топлотне енергије-искуства ЈКП „Београдске електране"</p><p>Пауза за кафу – 20 минута</p><p><strong>&nbsp;11:10-12:10</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. <strong>Слободан Јеротић</strong>, ЈКП Топлана Шабац-Унапређење термичких&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; својстава зграда у циљу одрживости даљинског грејања у Србији-пример града Шапца</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Мирјана Лаковић</strong>, Машински факултет Ниш-Утицај промене границе грејања на цену снабдевања&nbsp; крајњег купца </p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> </strong><strong>Бојан Богдановић</strong>, EBRD-ReDeWeB Fond-нова подршка обновљивим изворима енергије у даљинском грејању</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Дејан Ивезић</strong>, Рударско геолошки факултет-Ефекти потенцијалног коришћења постројења за прераду отпадних вода као енергетских извора у системима даљинског грејања у Србији</p><p><strong>12:15-13:15&nbsp;&nbsp; Округли сто–модератор: Дејан Стојановић</strong></p></p> Thu, 04 Apr 19 08:56:01 -0500 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/konferencija-tops-2019 Презентације са трибине ДТС-а - Представљање лабораторије за горива и сагоревање Машинског факултета у Београду http://www.drustvo-termicara.com/vesti/prezentacije-sa-tribine-dts-predstavljanje-lab-za-goriva-i-sagorevanje <p class="MsoBodyText"></p><p>&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; У оквиру сталне трибине Друштва термичара Србије одржана је научно-стручна трибина&nbsp; на којој је резултате својих истраживања представила <strong>Лабораторија за горива и сагоревање Машинског факултета у Београду</strong>. </p><p>Трибина је одржана на Машинском факултету у Београду, <strong>у среду 27.03.2019. године са почетком у 11 часова у сали 211</strong>.</p><p><strong>&nbsp;&nbsp; </strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Дневни ред трибине</strong></p><p>&nbsp;&nbsp; </p><p>1.&nbsp;&nbsp; Поздравна реч продекана за међународну сарадњу Машинског факултета <strong>проф. др Предрага Елека</strong></p><p>2.&nbsp;&nbsp; Поздравна реч председника Друштва термичара <strong>проф. др Милана Радовановића</strong></p><p>3.&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.drustvo-termicara.com/resources/files/510a941.pdf" title="Кликни за отварање документа">Уводна реч шефа Лабораторије за горива и сагоревање</a> <strong>др Владимира Јовановића</strong>, доцента</p><p>4.&nbsp;&nbsp; <strong>др Небојша Манић</strong>, ван. проф.: <a href="http://www.drustvo-termicara.com/resources/files/3f311c3.pdf" title="Кликни за отварање документа">Примена термалне анализе за карактеризацију горива</a></p><p>5.&nbsp;&nbsp;<strong> др Александар Миливојевић</strong>, доцент: <a href="http://www.drustvo-termicara.com/resources/files/02a6b8b.pdf" title="Кликни за отварање документа">Активности групе за сагоревање и микропропулзију</a></p><p>6.&nbsp;&nbsp; <strong>проф. др Драгослава Стојиљковић</strong>: <a title="Кликни за отварање документа" href="http://www.drustvo-termicara.com/resources/files/80947e9.pdf">Међународни пројекти и сарадња Лабораторије за горива и сагоревање</a></p><p>7.&nbsp;&nbsp; Дискусија</p><p>&nbsp; </p><p>У прилогу ове вести ћете наћи презентације са одржане трибине.</p><p>&nbsp; </p> Fri, 29 Mar 19 08:12:21 -0500 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/prezentacije-sa-tribine-dts-predstavljanje-lab-za-goriva-i-sagorevanje Позив на трибину и годишњу Скупштину Друштва термичара Србије http://www.drustvo-termicara.com/vesti/poziv-na-tribinu-i-godisnju-skupstinu-drustva-termicara-srbije <p class="MsoBodyText"><strong>&#160; </strong></p><p class="MsoBodyText"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; СРБИЈЕ</strong></p><p>&nbsp; </p><p>У оквиру сталне трибине има задовољство да Вас позове на научно-стручну трибину &nbsp;на којој ће резултате својих истраживања представити Лабораторија за горива и сагоревање Машинског факултета у Београду и редовну Скупштину Друштва. Трибина ће се одржати на Машинском факултету у Београду, <strong>у среду 2</strong><strong>7</strong><strong>.</strong><strong>03</strong><strong>.2019. године са почетком у 1</strong><strong>1</strong><strong> часова у сали 211</strong>.</p><p><strong>&nbsp;&nbsp; </strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Дневни ред трибине</strong></p><p>&nbsp;&nbsp; </p><p>1.&nbsp;&nbsp; Поздравна реч декана Машинског факултета <strong>проф. др Радивоја Митровића</strong></p><p>2.&nbsp;&nbsp; Поздравна реч председника Друштва термичара <strong>проф. др Милана Радовановића</strong></p><p>3.&nbsp;&nbsp; Уводна реч шефа Лабораторије за горива и сагоревање <strong>др Владимира Јовановића</strong>, доцента</p><p>4.&nbsp;&nbsp; <strong>др Небојша Манић</strong>, ван. проф.: Примена термалне анализе за карактеризацију горива</p><p>5.&nbsp;&nbsp;<strong> др Александар Миливојевић</strong>, доцент: Активности групе за сагоревање и микропропулзију</p><p>6.&nbsp;&nbsp; <strong>проф. др Драгослава Стојиљковић</strong>: Међународни пројекти и сарадња Лабораторије за горива и сагоревање</p><p>7.&nbsp;&nbsp; Дискусија</p><p>&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Дневни ред Скупштине Друштва термичара Србије:</strong></p><p>&nbsp; </p><p>1.&nbsp;&nbsp; Извештај о раду ДТС-а у периоду од последње до данашње Скупштине (трибине, скупови, издавачка делатност, финансијски извештај)</p><p>2.&nbsp;&nbsp; Дискусија и усвајање Извештаја о раду у претходном периоду</p><p>3.&nbsp;&nbsp; План рада за 2019. годину</p><p>4.&nbsp;&nbsp; Разно</p><p>Одговарајући материјали за све наведене тачке биће објављени на сајту ДТС (www.drustvo-termicara.com) почетком следеће недеље.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Председник</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Друштва термичара Србије</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Проф. др Милан Радовановић</p><p>Улаз слободан.</p> Mon, 18 Mar 19 08:59:55 -0500 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/poziv-na-tribinu-i-godisnju-skupstinu-drustva-termicara-srbije Скупштина ДТС-а заказана за 27.03.2019. http://www.drustvo-termicara.com/vesti/skupstina-drustva-termicara-srbije-27032019 &#160;&nbsp; <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; СКУПШТИНА ДРУШТВА ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕ</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p><p><strong>&nbsp; Београд, 27.03.2018. (после трибине ДТС-а, cca 12h, Сала 211, МФБ)</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp; </strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ДНЕВНИ РЕД</strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Извештај о раду ДТС-а у периоду од задње Скупштине до данашње.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1 Трибине,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2 Скупови,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3 Издавачка делатност,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.4 Финансијски извештај,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.5 Дискусија и усвајање Извештаја о раду у претходном периоду</p><p>2. План рада за 2019</p><p>3. Разно</p><p><strong>&nbsp; </strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Извештај о раду у 2018. нађите у прилогу ове вести ...</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> Sat, 16 Mar 19 05:51:15 -0500 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/skupstina-drustva-termicara-srbije-27032019