Друштво термичара Србије http://www.drustvo-termicara.com/rss Друштво термичара Србије Вести rs Mon, 24 Jun 19 21:16:38 -0500 XIII Međunarodnom forumu o čistim energetskim tehnologijama „ENERGETSKA DIGITALNA PERSPEKTIVA SRBIJE“ http://www.drustvo-termicara.com/vesti/xiii-medjunarodni-forum-o-cistim-energetskim-tehnologijama-2019 <p><strong>Poštovani,</strong></p><p>Sa posebnim zadovoljstvom Vam dostavljamo poziv za učešće i Prvu informaciju o <strong>XIII Međunarodnom forumu o čistim energetskim tehnologijama „ENERGETSKA DIGITALNA PERSPEKTIVA SRBIJE“</strong>, koji će se održati <strong>24-25. septembra 2019. godine u Novom Sadu</strong>.</p><p>Očekujući Vašu prijavu prisustva, srdačno Vas pozdravljamo.</p><p>S poštovanjem,</p><p><strong>Organizacioni odbor Foruma</strong></p><p>Fakultet tehničkih nauka</p><p>Departman za energetiku i procesnu tehniku<br />Trg Dositeja Obradovića 6, 21125 Novi Sad<br />Telefon: 021 485 24 00<br />Fax: 021 63 50 775</p><p>Internet stranica:&#160;<a href="http://www.dept.uns.ac.rs/" title="This external link will open in a new window">www.dept.uns.ac.rs</a>&nbsp; &nbsp; </p> Mon, 24 Jun 19 21:16:38 -0500 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/xiii-medjunarodni-forum-o-cistim-energetskim-tehnologijama-2019 ENERGY DAY SERBIA 2019 - PROGRAMME http://www.drustvo-termicara.com/vesti/energy-day-serbia-2019-programme <p><strong>&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; ENERGY DAY SERBIA</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 June 2019</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Energoprojekt HQ, Belgrade</p><p class="Pa5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>PROGRAMME</strong></p><p class="Pa5">&nbsp; </p><p><strong>09:30-10:00 REGISTRATION </strong></p><p><strong>10:00-10:30 OPENING SESSION (Energoprojekt Congress Hall)</strong></p><p class="Pa3"><strong>&nbsp; &nbsp;10:00-10:05 Mladen Simović, </strong>Energoprojekt Entel &amp; WEC Serbia</p><p class="Pa3"><strong>&nbsp; &nbsp;10:05-10:10 Milan Radovanović, </strong>Society of Thermal Engineers </p><p class="Pa3"><strong>&nbsp; &nbsp;10:10-10:20 Sakellaris Hourdas</strong>, EU Delegation to the Republic of Serbia </p><p class="Pa3"><strong>&nbsp; &nbsp;10:20-10:30 </strong><strong>Zoran Predić, </strong>State Secretary of the Ministry of Mining and Energy </p><p><strong>10:30-11:50 KEY NOTE SESSION - SERBIAN GOALS &amp; ACHIEVEMENTS</strong></p><p class="Pa3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chair of the Session Sanja Petrović, Energoprojekt Entel</p><p class="Pa3"><strong>&nbsp; &nbsp;10:30-10:50 </strong>Chapter 15 Goals Gligo Vuković, EU Delegation to Serbia </p><p class="Pa3"><strong>&nbsp; &nbsp;10:50-11:10 </strong>Security of Energy Supply Dejan Popović, Energy Agency</p><p class="Pa3"><strong>&nbsp; &nbsp;11:10-11:30 </strong>Autoproducer as Energy Security of Supply Alternative </p><p class="Pa3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Legal aspects Branislava Lepotić Kovačević, PUES</p><p class="Pa3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;11:30-11:50 </strong>Economic Aspects Ljubo Maćić, Economic Institute</p><p><strong>&nbsp;&nbsp; 11:50-12:00 Best MS Thesis Award DTS Representatives </strong></p><p><strong>12:00-12:20 Coffee Break</strong></p><p><strong>12:20-14:00 PANEL SESSION – SHAPING SERBIA’S ENERGY FUTURE </strong></p><p class="Pa3"><strong>&nbsp;&nbsp; 12:20-12:30 </strong>Moderator Dragoslava Stojiljković</p><p class="Pa3"><strong>&nbsp;&nbsp; 12:30-12:40 </strong>Tesla and Energy Future Branimir Jovanović, Tesla Museum </p><p class="Pa3"><strong>&nbsp;&nbsp; 12:40-12:50 </strong>Coal as an Energy Source Milan Jakovljević, PC EPS</p><p class="Pa3"><strong>&nbsp;&nbsp; 12:50-13:00 </strong>Electricity Demand and Supply Nikola Rajaković, ETF</p><p class="Pa3"><strong>&nbsp;&nbsp; 13:00-14:00 </strong><strong>Q&amp;A Discussion (Participants from the Audience) </strong></p><p><strong>14:00-15:00 Cocktail </strong></p> Wed, 12 Jun 19 16:23:54 -0500 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/energy-day-serbia-2019-programme Дан енергије 2019 - Србија - Позив за додалу награде http://www.drustvo-termicara.com/vesti/dan-energije-2019-srbija-nagrada-za-master-rad <p>Поштовани,</p><p>&#160; </p><p><strong>Друштво термичара Србије</strong> и <strong>Енергопројект Ентел а.д.</strong> традиционално организују </p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Дан енергије - Србија</strong> </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; који се одржава у оквиру </p><p><strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Европске недеље одрживог развоја</strong> (<strong>The EU Sustainable Energy Week - EUSEW</strong>).</p><p>У оквиру ове традиционалне манифестације Дан Енергије – Србија, Друштво термичара Србије има задовољство да додељује <strong>награду за најбољи мастер рад</strong>.</p><p>Овогодишњи конкурс за доделу награде расписује се за мастер рад из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије. На конкурсу могу учествовати кандидати који су одбранили мастер рад у периоду од <strong>01.05.2018.</strong> до <strong>01.05.2019.</strong> године на универзитетима у Србији (<strong>Машински</strong>, <strong>Електротехнички</strong>, <strong>Грађевински</strong> <strong>факултет</strong> или неки други факултет).</p><p>Све информације о конкурсу доступне су на сајту Друштва (<a href="http://www.drustvo-termicara.com/">www.drustvo-termicara.com</a>). Конкурс је отворен од <strong>27.05</strong> до <strong>10.06.2019.</strong> године у <strong>17</strong> часова. Пријава на конкурс врши се преко следеће адресе <a href="http://www.drustvo-termicara.com/dan-energije-srbije-2018/">http://www.drustvo-termicara.com/dan-energije-srbije-2019/</a></p><p>Проглашење победника биће обављено <strong>18. јуна 2019.</strong> године на манифестацији поводом Дана Енергије – Србија.</p><p>Ценећи Ваш допринос у образовању и стварању нових младих стручњака у области енергетике, молимо Вас да упознате све заинтересоване са расписивањем овог конкурса и доделом награде.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>Проф. др Милан Радовановић, председник&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Младен Симовић, директор</p><p>Друштво Термичара Србије&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Енергопројект&nbsp; Ентел</p> Thu, 06 Jun 19 08:19:32 -0500 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/dan-energije-2019-srbija-nagrada-za-master-rad ДАН ЕНЕРГИЈЕ СРБИЈА - 18.06.2019 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/dan-energije-srbija-18062019 <p class="Pa1">&#160; </p><p class="Pa1">Поштовани, </p><p class="Default">&nbsp;</p><p class="Pa1"><strong>Европска недеља одрживог развоја </strong>је иницирана од стране <strong>Европске Комисије </strong>још 2005. године и представља <strong>најбитнији догађај у оквиру Кампање за енергетски одрживу Европу </strong>(Sustainable En­ergy Europe Campaign). Европска недеља одрживог развоја 2019 (EUSEW 2019) је посвећена одрживом снабдевању енергијом за све грађане Европе. У периоду од 17. до 21. јуна 2019. године, биће организован врло велики број догађаја у свим деловима Европе. Организовање Дана енергије у Србији пружа могућност да се прикажу стање и могућности спровођења политике ЕУ у области одрживог снабдевања енергијом и изазови енергетске транзиције са фосилних на обновљиве изворе енергије. </p><p class="Default">&nbsp;</p><p class="Pa1"><strong>Друштво термичара Србије </strong>и <strong>Енергопројект Ентел а.д. </strong>традиционално организују <strong>Дан енергије - Србија </strong>у оквиру Европске недеље одрживог развоја. <strong>Дан енергије - Србија 2019 (ДЕС 2019) одржаће се у Београду у уторак 18. јуна 2019. године у пословној згради Енергопројекта</strong>, Булевар Михаила Пупина 12. Циљ манифестације ДЕС 2019 је да прикаже могућности за одрживо снабдевање енергијом кроз сопствена и искуства европских земаља и активности у спровођењу енергетске и климатске политике. Овај скуп је прилика да учесници размене мишљења, искуства и предложе активности које треба реализовати у будућности. </p><p class="Default">&nbsp;</p><p class="Pa1"><strong>Позивамо Вас да учествујете на манифестацији Дан енергије – Србија 2019</strong>, сматрајући да би Ваше учешће било изузетно важна подршка у стручној дискусији о стању и персективама развоја енергетике у Републици Србији са становишта одрживог снабдевања енергијом свих њених грађана. Програм манифестације је у прилогу овог позива. </p><p class="Pa1">&nbsp;</p><p class="Pa1">Учешће на стручном скупу Дан енергије - Србија 2019 је бесплатно. </p><p class="Pa1">Молимо да благовремено најавите Ваше присуство, јер је број места ограничен. </p><p class="Default">&nbsp;</p><p>Вашу пријаву учешћа можете извршити </p><p>на телефон: 011 310 1203, </p><p>или на e-mail: <strong><a href="mailto:eds2018@ep-entel.com">eds2019@ep-entel.com</a></strong></p><p class="Default">&nbsp;</p><p class="Pa1">&nbsp;С поштовањем, </p><p class="Pa1"></p><p class="Pa1"><strong>Милан Радовановић &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Младен Симовић </strong></p><p>председник &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;директор </p><p>Друштво Термичара Србије &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Енергопројект Ентел</p> Thu, 06 Jun 19 08:15:44 -0500 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/dan-energije-srbija-18062019 Simpozijum SANU - Uticaj malih hidroelektrana na životnu sredinu http://www.drustvo-termicara.com/vesti/simpozijum-sanu-uticaj-malih-hidroelektrana-na-zivotnu-sredinu <p>&#160; </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ </strong></p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР „ЧОВЕК И ЖИВОТНА СРЕДИНА“ </strong></p><p>&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>СИМПОЗИЈУМ </strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; УТИЦАЈ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ</strong> </p><p>&nbsp; &nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Четвртак, 6. јун 2019. године 10,00 сати </p><p>&nbsp; &nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Свечана сала Академије Кнез Михаилова 35/II, Београд </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> Mon, 20 May 19 13:32:52 -0500 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/simpozijum-sanu-uticaj-malih-hidroelektrana-na-zivotnu-sredinu