Друштво термичара Србије http://www.drustvo-termicara.com/rss Друштво термичара Србије Вести rs Fri, 01 Jun 18 03:21:28 -0500 ДАН ЕНЕРГИЈЕ СРБИЈА - 08.06.2018 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/dan-energije-srbija-08062018 <p class="Pa1">&#160; </p><p class="Pa1">Поштовани, </p><p class="Default">&nbsp;</p><p class="Pa1"><strong>Европска недеља одрживог развоја </strong>је иницирана од стране <strong>Европске Комисије </strong>још 2005. године и представља <strong>најбитнији догађај у оквиру Кампање за енергетски одрживу Европу </strong>(Sustainable En­ergy Europe Campaign). Европска недеља одрживог развоја 2018 (EUSEW 2018) је посвећена одрживом снабдевању енергијом за све грађане Европе. У периоду од 4. до 8. јуна 2018. године, биће организован врло велики број догађаја у свим деловима Европе. Организовање Дана енергије у Србији пружа могућност да се прикажу стање и могућности спровођења политике ЕУ у области одрживог снабдевања енергијом и изазови енергетске транзиције са фосилних на обновљиве изворе енергије. </p><p class="Default">&nbsp;</p><p class="Pa1"><strong>Друштво термичара Србије </strong>и <strong>Енергопројект Ентел а.д. </strong>традиционално организују <strong>Дан енергије - Србија </strong>у оквиру Европске недеље одрживог развоја. <strong>Дан енергије - Србија 2018 (ДЕС 2018) одржаће се у Београду у петак 8. јуна 2018. године у пословној згради Енергопројекта</strong>, Булевар Михаила Пупина 12. Циљ манифестације ДЕС 2018 је да прикаже могућности за одрживо снабдевање енергијом кроз сопствена и искуства европских земаља и активности у спровођењу енергетске и климатске политике. Овај скуп је прилика да учесници размене мишљења, искуства и предложе активности које треба реализовати у будућности. </p><p class="Default">&nbsp;</p><p class="Pa1"><strong>Позивамо Вас да учествујете на манифестацији Дан енергије – Србија 2018</strong>, сматрајући да би Ваше учешће било изузетно важна подршка у стручној дискусији о стању и персективама развоја енергетике у Републици Србији са становишта одрживог снабдевања енергијом свих њених грађана. Програм манифестације је у прилогу овог позива. </p><p class="Pa1">&nbsp;</p><p class="Pa1">Учешће на стручном скупу Дан енергије - Србија 2018 је бесплатно. </p><p class="Pa1">Молимо да благовремено најавите Ваше присуство, јер је број места ограничен. </p><p class="Default">&nbsp;</p><p>Вашу пријаву учешћа можете извршити </p><p>на телефон: 011 310 1203, </p><p>или на e-mail: <strong><a href="mailto:eds2018@ep-entel.com">eds2018@ep-entel.com</a></strong></p><p class="Default">&nbsp;</p><p class="Pa1">&nbsp;С поштовањем, </p><p class="Pa1"></p><p class="Pa1"><strong>Милан Радовановић &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </strong><strong>Младен Симовић </strong></p><p>председник &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;директор </p><p>Друштво Термичара Србије &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Енергопројект Ентел</p> Fri, 01 Jun 18 03:21:28 -0500 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/dan-energije-srbija-08062018 ОКРУГЛИ СТО: ПОТЕНЦИЈАЛИ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ БИОМАСЕ http://www.drustvo-termicara.com/vesti/okrugli-sto-potencijali-vojvodine-za-proizbodnju-energije-iz-biomase <p>&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp; УДРУЖЕЊЕ ЗА ИНДУСТРИЈУ </strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ГРУПАЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ЕНЕРГЕТСКО РУДАРСТВО </strong></p><p>&nbsp; </p><p>Поштовани, </p><p>Групација за енергетику и енергетско рударство Привредне коморе Војводине уз подршку Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, организују ОКРУГЛИ СТО под називом </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>ПОТЕНЦИЈАЛИ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ БИОМАСЕ </strong></p><p>&nbsp; </p><p>Округли сто ће бити одржан у <strong>четвртак 7. јуна 2018. године</strong>, са почетком у <strong>11 часова</strong>, <strong>у Привредној комори Војводине (велика сала бр. 13, 3. спрат), Хајдук Вељкова 11, Нови Сад</strong>. Програм овог округлог стола налази се у наставку овог позивног писма. </p><p>Циљ округлог стола је да се кроз стручну расправу сагледају предности и потенцијали Војводине за реализацију пројеката изградње објеката за производњу електричне и/или топлотне енергије из биомасе. </p><p>&nbsp; </p><p>У току уводних излагања на овом округлом столу, са различитих аспеката: правног, економског и техничко-технолошког, размотрили би се: </p><p>• правни оквир за изградњу објеката за производњу енергије (топлотне и/или електричне) и значај коришћења обновљивих извора енергије у циљу остваривања одрживог развоја; </p><p>• потенцијали коришћења биомасе као природног ресурса на територији Републике Србије, са посебним освртом на Војводину, и могућности њеног коришћења и унапређења; </p><p>• технологије великог котла и технологије парних турбина у објекту за производњу енергије из биомасе; </p><p>• нове технологије за производњу енергије из биомасе са високом енергетском ефикасношћу које испуњавају нове стандарде одрживости Европске уније. </p><p>&nbsp; </p><p>Учесници стручног скупа ће бити еминентни стручњаци из области енергетике, представници привредних субјеката заинтересованих за производњу енергије из биомасе, потенцијални инвеститори у производњу енергије из биомасе, представници јавног сектора, представници универзитета, представници струковних организација, представници цивилног сектора, истакнути појединци и научни радници, представници медија… </p><p>&nbsp; </p><p>Информације о скупу можете добити на интернет страници Привредне коморе Војводине www.pkv.rs, и од секретара удружења индустрије ПКВ (мр Зоран Трповски: zoran.trpovski@pkv.rs телефон 021 4803786). Молимо вас да потврдите ваше присуство на скупу до 05.06.2018.године на горе наведен телефон или mail. </p><p>&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp; </p><p>С поштовањем, </p><p>Секретар Удружења индустрије&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Председник Групације</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; мр Зоран Трповски&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; др Бранислава Лепотић Ковачевић&nbsp; </p> Mon, 28 May 18 02:15:24 -0500 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/okrugli-sto-potencijali-vojvodine-za-proizbodnju-energije-iz-biomase Дан енергије 2018 - Србија http://www.drustvo-termicara.com/vesti/dan-energije-2018-srbija <p><strong>&#160; </strong></p><p><strong>&nbsp; </strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ENERGY DAY SERBIA</strong></p><p>&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Belgrade, 8 June 2018</strong></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <strong>TENTATIVE PROGRAMME</strong></p><p>&nbsp; </p><p>10:00 - 10:30 Opening Ceremony (Energoprojekt Congress Hall)</p><p>&nbsp;Welcome Address by the Hosts of the Event</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mladen Simović</strong>, Director of Energoprojekt ENTEL</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Milan Radovanović</strong>, Chairman of the Society of Thermal Engineers of Serbia</p><p>Address by the Guests of Honor and Opening</p><p><strong>Mr. Sem Fabrizi</strong>, EU Ambassador and Head of the EU Delegation to the Re-public of Serbia</p><p><strong>Mr. Goran Trivan</strong>, Minister of Environmental Protection, Republic of Serbia </p><p><strong>Mr. Aleksandar Antic</strong>, Minister of Mining and Energy, Republic of Serbia</p><p>______________________________________________________________________</p><p>10:30 -12:10 <strong>SESSION I: Lead the Clean Energy Transition</strong></p><p>10:30 -10:50&nbsp; Through Energy Community to EU Energy Union EU Representative</p><p>10:50 -11:10&nbsp; Serbian Climate Change Strategy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <strong>Matej Gašperič</strong></p><p>10:10 -11:30&nbsp; Subsidized Electricity from RES&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>Miloš Banjac</strong></p><p>11:30 -11:50&nbsp; Energy Sector as a Key Potential of Serbian Economy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Dragan Đuričin</strong></p><p>11:50 -12:10&nbsp; Energy Sector Support through Education and Science&nbsp; <strong>Slobodan Vukosavić</strong></p><p>______________________________________________________________________&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>12:10 - 12:30 <strong>Best MS Thesis Award</strong></p><p>12:30 - 13:00 Coffee Break</p><p>______________________________________________________________________ </p><p>13:00 -14:30&nbsp; <strong>SESSION II: Round Table Discussion</strong> &nbsp;&nbsp; Moderator&nbsp; <strong>Dragoslava Stojiljković</strong></p><p>- Coal - Serbian Energy Generation Resource and Its Potentials&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Dejan Popović</strong></p><p>- Negotiating Position and Existing Obligations Towards </p><p>Energy Community in accordance with Industrial Emission Directive <strong>Aleksandar Jovović</strong></p><p>- Strategy of PE electric Power Industry of Serbia for 2018-2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Aleksandar Jakovljević</strong></p><p>- Energy Scene under Transitional Pressure&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Miodrag Mesarović</strong></p><p>- Serbian &amp; Regional Electricity Market Design&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <strong>Dragan Vlaisavljević</strong></p><p>Discussion and Closure&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p><strong>14:00 – 15:00 Cocktail</strong></p> Thu, 17 May 18 09:30:30 -0500 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/dan-energije-2018-srbija Дан енергије 2018 - Србија - Позив за додалу награде http://www.drustvo-termicara.com/vesti/dan-energije-2018-srbija-nagrada-za-master-rad <p>Поштовани,</p><p>&#160; </p><p><strong>Друштво термичара Србије</strong> и <strong>Енергопројект Ентел а.д.</strong> традиционално организују </p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Дан енергије - Србија</strong> </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; који се одржава у оквиру </p><p><strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Европске недеље одрживог развоја</strong> (<strong>The EU Sustainable Energy Week - EUSEW</strong>).</p><p>У оквиру ове традиционалне манифестације Дан Енергије – Србија, Друштво термичара Србије има задовољство да додељује <strong>награду за најбољи мастер рад</strong>.</p><p>Овогодишњи конкурс за доделу награде расписује се за мастер рад из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије. На конкурсу могу учествовати кандидати који су одбранили мастер рад у периоду од <strong>01.05.2017.</strong> до <strong>01.05.2018.</strong> године на универзитетима у Србији (<strong>Машински</strong>, <strong>Електротехнички</strong>, <strong>Грађевински</strong> <strong>факултет</strong> или неки други факултет).</p><p>Све информације о конкурсу доступне су на сајту Друштва (<a href="http://www.drustvo-termicara.com/">www.drustvo-termicara.com</a>). Конкурс је отворен од <strong>18.05</strong> до <strong>01.06.2018.</strong> године у <strong>17</strong> часова. Пријава на конкурс врши се преко следеће адресе <a href="http://www.drustvo-termicara.com/dan-energije-srbije-2018/">http://www.drustvo-termicara.com/dan-energije-srbije-2018/</a></p><p>Проглашење победника биће обављено <strong>08. јуна 2018.</strong> године на манифестацији поводом Дана Енергије – Србија.</p><p>Ценећи Ваш допринос у образовању и стварању нових младих стручњака у области енергетике, молимо Вас да упознате све заинтересоване са расписивањем овог конкурса и доделом награде.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>Проф. др Милан Радовановић, председник&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Младен Симовић, директор</p><p>Друштво Термичара Србије&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Енергопројект&nbsp; Ентел</p> Thu, 17 May 18 09:00:53 -0500 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/dan-energije-2018-srbija-nagrada-za-master-rad Masterklas iz oblasti modeliranja rasprostiranja zagađujućih komponenata u vazduhu http://www.drustvo-termicara.com/vesti/masterklas-iz-oblasti-modeliranja-rasprostiranja-zagadjujucih-komponenata-u-vazdu <p><strong>Poštovane koleginice i kolege</strong>,</p><p>Pozivamo vas na skoro pa jedinstven događaj</p><p><strong>&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Masterklas iz oblasti modeliranja rasprostiranja zagađujućih komponenata</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; u vazduhu iz tačkastih i površinskih stacionarnih izvora</strong>.</p><p><strong>&nbsp; </strong></p><p><strong>Predavač će biti g. Živorad R. Radonjić, Kanada (CV u prilogu) sa temom:</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp; Examples of Long and Regional Transport of Air Pollution over the&nbsp; Globe </strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - including Serbia</strong></p><p>&nbsp; </p><p>Mi sa MF ćemo se pridružiti sa idejom da pokažemo ponešto iz ove oblasti sa sledećim predavanjem:</p><ul><li><strong>doc. dr Dusan Todorović i&nbsp; saradnici</strong>, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, sa temom:</li><li><strong>Modelovanje atmosferske disperzije zagađujucih materija sa primerom Kostolac B3</strong></li></ul><p>Nas mali skup održaće se <strong>25. maja 2018. godine sa pocetkom u 12h u Sali 211</strong> na Mašinkom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16, uz prigodno osveženje.</p><p>Radujemo se viđenju i vašem učešću na skupu.</p><p>Sve najbolje,</p><p>Aleksandar Jovović</p> Tue, 15 May 18 05:28:45 -0500 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/masterklas-iz-oblasti-modeliranja-rasprostiranja-zagadjujucih-komponenata-u-vazdu