Друштво термичара Србије http://www.drustvo-termicara.com/rss Друштво термичара Србије Вести rs Mon, 24 Feb 20 03:17:46 -0600 Мастерклас академика Владана Ђорђевићa http://www.drustvo-termicara.com/vesti/masterklas-akademika-bladana-dordevica <p>Поштовани,</p><p>&#160;У оквиру циклуса&nbsp;<em>Сусрети са ствараоцима – Мастерклас</em>, у Свечаној сали САНУ представиће се <strong>академик Владан Ђорђевић</strong>, члан Одељења техничких наука САНУ, у <strong>среду, 26. фебруара</strong>, <strong>у 18 сати</strong>.</p><p><strong>Академик Владан Ђорђевић</strong>, редовни професор Машинског факултета у Београду, завршио је магистарске и докторске студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду. Као добитник угледних стипендија завршио је потом постдокторску специјализацију на Алберт-Лудвигс универзитету у Фрајбургу (Немачка), а био је и гостујући професор на Универзитету Јужне Калифорније у Лос Анђелесу.<br /> Основна научна и стручна област рада академика Ђорђевића je механика флуида, а посебно теорија граничног слоја, теорија струјања ротирајућих и нехомогених течности, теорија таласних кретања флуида и теорија хидродинамичке стабилности.</p><br /><p>Програм&nbsp;<em>Сусрети са ствараоцима – Мастерклас</em>&nbsp;је потакнут идејом да истакнути уметници и научници говоре о свом професионалном животу, о стваралаштву, ономе што их је инспирисало и шта их је кочило, о узорима и уопште, о каријери који су остварили. На овај начин младима се упућује подстрек да се определе за такав пут и шаље порука да је у Србији могуће постићи озбиљне научне и уметничке искораке који превазилазе границе локалног, упркос проблемима и тешкоћама.</p><p>Предавање академика Владана Ђорђевића је дванаесто у оквиру циклуса, a водиће га академик Зоран Љ. Петровић, управник Галерије науке и технике САНУ.</p><p>С поштовањем,</p><p>Драгана Младеновић</p><p>Односи с јавношћу САНУ</p><p>Српска академија наука и уметности</p><p>Kнеза Михаила 35, Београд</p><p>Телeфон: <a href="tel:+381%2011%202027182">+381 </a>66 83 03 607</p><p>Факс: <a href="tel:+381%2011%202027283">+381 11 20 27 18</a>2</p><p>Web: <a href="http://www.sanu.ac.rs/">www.sanu.ac.rs</a></p> Mon, 24 Feb 20 03:17:45 -0600 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/masterklas-akademika-bladana-dordevica Први позив: ТОПС 2020 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/prvi-poziv-tops-2020 <p>Поштоване колеге,</p><p class="MsoBodyText3">&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Од 16. до 20. 05. 2020. године, на Златибору ће се одржати <strong>19</strong><strong>.</strong><strong> </strong><strong>Сусрети Топлана </strong><strong>и стручно –</strong><strong> </strong><strong>научна конференција ТОПС 20</strong><strong>20</strong><strong>.</strong> Имајући у виду да је претходне две године организована једнодневна &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Стручно-научна конференција са учешћем предавача по позиву, &nbsp;ове године&nbsp; определили смо се за отворени позив. Свесни чињенице да се системи даљинског грејања упркос отварању енергетског тржишта и притиску конкуренције из године у годину развијају у техничком и финансијском смислу, ово је прилика да запослени представе кроз примере добре праксе унапређење рада својих предузећа са циљем да своја искуства поделе са другим колегама.</p><p class="MsoBodyText3">Теме &nbsp;Стручно – научне конференције ТОПС 2020 су:</p><p class="MsoBodyText3">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Финансијски аспект пословања сектора даљинског грејања;</p><p class="MsoBodyText3">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Унапређење образовања запослених у системима даљинског грејања;</p><p class="MsoBodyText3">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Искуства у примени обновљивих извора енергије у системима даљинског грејања;</p><p class="MsoBodyText3">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Побољшање ефикасности у производним и дистрибитивним системима даљинског грејања;</p><p class="MsoBodyText3">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Начини финансирања енергетске ефикасности у објектима крајњих купаца топлотне енергије;</p><p class="MsoBodyText3">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Проблеми у примени&nbsp; законских прописа. </p><p class="MsoBodyText3">&nbsp;</p><p class="MsoBodyText3">Предвиђено је да Стручно научна конференција ТОПС 2020&nbsp; буде одржана <strong>18.05.2020.</strong> са презентовањем максимално 12 радова и округлим столом, уз учешће и преставника Друштва термичара Србије.</p><p class="MsoBodyText3">&nbsp;Излагање радова планирано је у трајању од 15 минута, уз презентацију у MS PowerPoint-u, у одговарајућем формату презентације, који Вам је поред упутства за писање радова достављен уз овај позив.</p><p class="MsoBodyText3">Назив &nbsp;рада, са резимеом, на српском језику, потребно је доставити организатору до <strong>15</strong><strong>3</strong><strong>.20</strong><strong>20</strong><strong>.</strong> године, a&nbsp; радове, ( до 12 страна А4 формата, у формату који је достављен уз овај позив), до <strong>10</strong><strong>.04.20</strong><strong>20</strong><strong>.</strong> године, на следећу електронску адресу: dstojanovic@toplanesrbije.org.rs. </p><p class="MsoBodyText3">Сви презентовани радови на конференцији биће објављени у Зборнику радова ТОПС 2020. </p><p class="MsoBodyText3">&nbsp;</p><p class="MsoBodyText3">&nbsp;</p><p class="MsoBodyText3">&nbsp;</p><p class="MsoBodyText3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Председник организационог одбора</p><p class="MsoBodyText3">&nbsp;</p><p class="MsoBodyText3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Горан Петровић с.р.</p> Wed, 19 Feb 20 06:57:02 -0600 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/prvi-poziv-tops-2020 First announcement HEFAT2020 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/first-announcement-hefat2020 <p>Dear Colleagues,&#160;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Attached please find the first announcement of a conference that ICHMT is co-sponsoring. It is “<strong>15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2020)</strong>”, to be held in Amsterdam, during 20 – 23 July 2020. The conference website for HEFAT2020 is: <a href="https://bulten.ichmt.org/link.php?M=11136&amp;N=35&amp;L=46&amp;F=H">https://www.eiseverywhere.com/ehome/hefat2020</a></p><p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;Please feel free to distribute this to all interested parties.&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;With best regards,&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp; Prof. Dr. Ilker TARI</p>&nbsp;&nbsp; Secretary General, ICHMT</span> Tue, 18 Feb 20 03:00:21 -0600 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/first-announcement-hefat2020 Izveštaj za godišnju Skupštinu DTS 2019 - Energy day i Tribine http://www.drustvo-termicara.com/vesti/izvestaj-za-godisnju-skupstinu-dts-2019-energy-day-i-tribine <p class="CM34" style="margin-bottom:13.25pt;line-height:13.55pt"><strong><em>Еnergy Day Serbia (Дан енергије Србија)&#160; </em></strong></p><div>&nbsp;У организацији Друштва термичара Србије и Енергопројект Ентела, по осми пут, обележен је Дан енергије Србија 18. јуна 2019. године. Ова манифестација организована је у оквиру Европске недеље одрживе енергетике и тематски је била посвећена Обликовању енергетске будућности Европе. На отварању, скуп су поздравили представници организатора Младен Симовић, директор Енергопројект Ентела и проф. др Милан Радовановић, председник ДТС. Учесницима скупа обратили су се поздравним говорима Sakellaris Hourdas, високи представник Делегације ЕУ у Србији и Зоран Предић, државни секретар, Министарство рударства и енергетике...</div><div>&nbsp; </div><div>&nbsp; </div><div>&nbsp; </div><div><p class="CM9" style="text-align:justify"><em><strong>Трибине</strong> </em></p><p class="Default">&nbsp;</p><p class="CM11" style="text-align:justify">Друштво термичара Србије је у периоду од 2019.-2020. године организовало 4 стручне трибине. Трибине су одржане на Машинском факултету у Београду. Обавештавање чланова Друштва и свих заинтересованих обављено је преко огласа који је штампан у дневном часопису Политика и електронским позивањем према бази чалнова Друштва...</p><p class="CM11" style="text-align:justify"></p><p class="CM11" style="text-align:justify"><strong>Više informacija nađite u priloženom izveštaju</strong></p><p class="CM11" style="text-align:justify">&nbsp; </p><p class="CM11" style="text-align:justify">&nbsp; <br /> </p></div> Fri, 14 Feb 20 03:15:07 -0600 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/izvestaj-za-godisnju-skupstinu-dts-2019-energy-day-i-tribine Годишњи извештај о пословању часописа Thermal Science - 2019 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/godisnji-izvestaj-o-poslovanju-casopisa-thermal-science-2019 <br />&#160;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Годишњи извештај о пословању часописа <strong>Thermal </strong><strong>Science</strong><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Impact</strong><strong> </strong><strong>factor</strong><strong> </strong>часописа<strong> </strong><strong>Thermal</strong><strong> </strong><strong>Science</strong> је од 2009. године у сталном порасту. </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Званични <strong>Impact</strong><strong> </strong><strong>Factor</strong> за 2018 годину је <strong>1,</strong><strong>541</strong><strong> и сврстава га у горњу половину часописа у својој области, </strong>а према<strong> </strong>класификацији Министартсва просвете и науке Републике Србије разврстан је у часописe категорије <strong>М22</strong>.&nbsp; Званични <strong>Impact factor </strong>за 2019. годину биће познат средином 2020. године. </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; У табели која следи види се кретање <strong>Impact</strong><strong> </strong><strong>Factor</strong><strong>а </strong>у шестогодишњем периоду од 2013. до 2018 према званичној информацији Thompson Scientific датој у Journal Citation Report-у и класификација часописа према критеријума Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије у истом периоду.</p><table class="MsoTableGrid" border="1"> <tbody><tr> <td> <p><strong></strong></p> </td> <td> <p><strong><em>2013</em></strong></p> </td> <td> <p><strong><em>2014</em></strong></p> </td> <td> <p><strong><em>2015</em></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><em>2016</em></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><em>2017</em></strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong><em>2018</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Impact Factor</strong></p> </td> <td> <p><strong>0,962</strong></p> </td> <td> <p><strong>1,222</strong></p> </td> <td> <p><strong>0,939</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>1,093</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>1,433</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>1,541</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Класификација Министарства</strong></p> </td> <td> <p><strong>М22</strong></p> </td> <td> <p><strong>М22</strong></p> </td> <td> <p><strong>М23</strong></p> </td> <td> <p><strong>М23</strong></p> </td> <td> <p><strong>М22</strong></p> </td> <td> <p><strong>М22</strong></p> </td> </tr></tbody></table> Fri, 14 Feb 20 03:03:53 -0600 http://www.drustvo-termicara.com/vesti/godisnji-izvestaj-o-poslovanju-casopisa-thermal-science-2019