Друштво термичара Србије

  • Simpozijum SANU - Uticaj malih hidroelektrana na životnu sredinu

                                                  СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ                        АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР „ЧОВЕК И ЖИВОТНА СРЕДИНА“                                                           СИМПОЗИЈУМ         УТИЦАЈ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА...
  • Potpisan Memorandum o saradnji između UPES-a i Društva termičara Srbije

                                                        Memorandum o saradnji        između Udruženja za pravo energetike Srbije - UPES, i Društva termičara Srbije, kojim će se uspostaviti zajednička saradnja dva udruženja u oblastima energetike, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, kao i drugim oblastima koji proizlaze iz ciljeva oba udruženja, potpisan je 24.04.2019. godine. Memorandum je rezultat višegodišnje saradnje pojedinih članova oba udruženja, koja je sada dobila i institucionalni karakter.  Ovo je prvi Memorandum koji UPES potpisuje sa profesionalnim udruženjima u obasti energetike u...
  • Скупштина Друштва термичара Србије

      Поштовани чланови Друштва термичара Србије, и шира научна и стручна јавности,                                     Друштво термичара Србије објављује да је     27.03.2019. одржана је Скупштина Друштва термичара Србије са следећим                                                        ДНЕВНИМ РЕДОМ   1.         Извештај о раду ДТС-а у периоду од задње Скупштине до данашње.             1.1 Трибине,             1.2 Скупови,             1.3 Издавачка делатност,             1.4 Финансијски извештај,             1.5 Дискусија и усвајање Извештаја о раду у претходном периоду 2. План рада за 2019,...
  •  

Друштво термичара Србије обједињава активности научних радника и инжењера у области термике.

Област термике односи се на све природне и принудне процесе праћенe топлотним појавама.

За све информације о раду Друштва термичара Србије обратите се:

Дејан Цветиновић, deki (et) vinca.rs